Systemy przeciwpożarowe

SSP

Systemy sygnalizacji pożaru są
najważniejszym elementem automatyki
przeciwpożarowej w budynkach. To one
uruchamiają inne urządzenia instalacji
przeciwpożarowej i to od czasu w jakim
wykryją pożar zależy czy będzę on
możliwy do ugaszenia. Instalacje
przeciwpożarowe powinny sprawnie
współgrać dla zachowania sprawności
całego systemu.

DSO

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) – służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Oddymianie

Systemy oddymiania służą do usuwania
dymu w celu zapewnienia odpowiednich
warunków ewakuacji ludzi, ochrony
konstrukcji budowlanej, jak i zapewnienia
warunków do prowadzenia działań gaśniczych. Najbardziej popularne systemy grawitacyjnego usuwania dymu są stosowane w celu niedopuszczenia do
nadmiernego zadymienia ewakuacyjnych
klatek schodowych oraz jednokondygnacyjnych obiektów
użyteczności publicznej, magazynowych i produkcyjnych.