System BMS

Systemy zarządzania instalacjami BMS (ang. Building Management Systems), jako systemy nadzoru i sterowania integrują różne podsystemy, urządzenia i sterowniki automatyki w celu optymalizacji ich pracy. Ich zastosowanie obniża koszty eksploatacji, zwiększa komfort i standard obiektu, podnosi poziom bezpieczeństwa oraz ułatwia rozliczenia najemców. Sterowniki automatyki budynkowej realizują sterowanie urządzeń i instalacji wentylacji, ogrzewania i chłodzenia (HVAC) oraz sterowanie komfortem cieplnym i oświetleniem w pomieszczeniach