System sygnalizacji włamania i napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN
jest to system powszechnie stosowany zarówno
w domach jak i w obiektach komercyjnych. Ten
rodzaj systemu zabezpiecza przed wtargnięciem
na obiekt osób niepowołanych (włamanie, napad,
kradzież, dewastacja). Oprócz funkcji alarmowej
może spełniać funkcje sterownicze i podstawowe
funkcje zarządzania budynkiem. Dzięki temu
oprócz standardowych zastosowań systemy
sygnalizacji włamania i napadu mogą wykonywać
szereg innych funkcji dostosowanych do
indywidualnych wymagań użytkownika.
Konfiguracja systemu SSWiN dobierana jest
adekwatnie do wymogów wynikających z rodzaju
obiektu