Instalacje światłowodowe

Rosnące wymagania użytkowników Internetu oczekujących coraz szybszego transferu, kazały dostawcom podnieść technologiczną poprzeczkę. Technika światłowodowa to najbardziej wydajna i funkcjonalna metoda transferu danych, która jest nam obecnie znana. Technologia tradycyjna zestawiona ze światłowodową jest co najmniej anemiczna w kwestii prędkości, ale nowoczesna koncepcja transferu danych ma przewagę w jeszcze kilku innych aspektach. Przede wszystkim FTTH wykorzystuje sygnał optyczny, który nie jest narażony na zakłócenia, tak częste przy wykorzystaniu tradycyjnych środków przekazu.

Brak barier spowalniających transfer oraz szeroka dostępność symetrycznego pasma jest dodatkowo okraszona niezwykle niską awaryjnością, gdyż pomiędzy użytkownikiem a serwerownią nie występują żadne urządzenia aktywne (zasilane). Co ciekawe, wykorzystanie światłowodów podnosi poziom bezpieczeństwa, ponieważ taka transmisja jest o wiele trudniejsza do przechwycenia i podsłuchania przez osoby nieupoważnione.

Firma DLL Service świadczy usługi z zakresu technologii światłowodowej:

 • Budowa dalekosiężnych linii optotelekomunikacyjnych
 • Budowa sieci FTTx
 • Budowa sieci strukturalnych
 • Budowa sieci typu xPON
 • Wizja lokalna, obmiary
 • Dobór urządzeń, technologii o rozwiązań
 • Analizy przedprojektowe techniczno-ekonomiczne
 • Analiza wyników pomiarów w celu określenia poprawności ułożenia i montażu kabla
 • Projekty techniczne struktur sieci lokalnych, miejskich i rozległych
 • Testowanie, pomiary i diagnostyka gotowych instalacji światłowodowych
 • Kompleksowe pomiary linii optycznych z pełną dokumentacją
 • Okresowe pomiary związane z eksploatacją linii światłowodowych
 • Lokalizacja i usuwanie awarii i usterek optycznych
 • Serwis światłowodowy: spawanie światłowodów
 • Instalacja muf i przełącznic światłowodowych
 • Wdmuchiwanie światłowodów

Dla potrzeb telekomunikacji, teleinformatyki, telewizji kablowej oraz przemysłowej montujemy linie kablowe: kanałowe (instalacja kabli optotelekomunikacyjnych w istniejących kanalizacjach teletechnicznych), doziemne (nowe trasy kablowe) oraz napowietrzne (podwieszanie kabli do konstrukcji wsporczych: słupów telekomunikacyjnych, energetycznych oraz trakcji kolejowej i tramwajowej).

Osobny zespół serwisantów świadczy usługi z zakresu kompleksowego montażu osprzętu światłowodowego: montażu szaf kablowych, wykonywanie złącz przelotowych i odgałęźnych, spawanie światłowodów oraz zakończenia linii optycznych, montaż urządzeń oraz elementów traktu światłowodowego: switche, mufy światłowodowe, przełącznice światłowodowe czy skrzynie zapasu kabla.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi zrealizowanymi projektami oraz referencjami. W ten sposób mogą Państwo się przekonać o wysokim profesjonalizmie firmy DLL Service.