Opera na Zamku w Szczecinie

Opera na Zamku to samorządowa instytucja kulturalna powstała w 1956 r. jako Operetka Szczecińska. Od 1978 roku siedzibą opery jest Zamek Książąt Pomorskich. W roku 2010 Opera na Zamku rozpoczęła proces gruntownej przebudowy zmierzającej do unowocześnienia teatru i zapewnienia mu optymalnej funkcjonalności. Nowe Otwarcie wyremontowanej siedziby odbyło się w listopadzie 2015 r