Projekty w trakcie realizacji


Kompleksowe wykonanie wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektrycznych na budowie Obiektu BRICOMAN położonej w Szczecinie przy ulicy Białowieskiej 1.

Inwestor: Bricoman Polska Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Instalacje elektryczne zewnętrzne:
  • Likwidacja wszelkich kolizji kablowych
  • Ułożenie wszystkich kabli
  • Budowa kanalizacji technicznej
  • Wykonanie energetycznych linii zasilających do stacji transformatorowych ENEA i Bricoman
  • Wykonanie złącz kablowych SK6
  • Montaż rur osłonowych
  • Ułożenie zapasowych rur energetycznych
  • Przeniesienie trafostacji ENEA wraz z transformatorem i rozdzielnią SN zgodnie z projektem wykonawczym i uzgodnieniami z ENEA
  • Kompleksowe wykonanie trafostacji Bricoman wraz z rozdzielnicami SN i układami pomiarowymi zgodnie z projektem wykonawczym i uzgodnieniami z ENEA
  • Wykonanie wszelkich uziemień
  • Wykonanie oświetlenia zewnętrznego
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne:
  • Wykonanie instalacji SAP
  • Wykonanie instalacji DSO
  • Wykonanie instalacji TVD
  • Wykonanie instalacji LAN
  • Wykonanie białego montażu
  • Wykonanie instalacji odgromowej
  • Montaż baterii kondensatorów
  • Wykonanie oświetlenia awaryjnego
  • Wykonanie oświetlenia podstawowego
  • Wykonanie instalacji odbiorczej
  • Wykonanie WLZ
  • Wykonanie rozdzielnic NN
  • Montaż tras kablowych
  • Wykonanie instalacji SSWiN
  • Montaż UPS
Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie przy ulicy Korsarzy 34 – etap 1

Inwestor: Opera na Zamku w Szczecinie

Zakres prac:

 • Roboty elektryczne
 • Linia kablowa NN 0,4 kV
 • Stacja transformatorowa
 • Kanalizacja teletechniczna
 • Serwerownia
 • Sieć strukturalna kategorii 6e
 • Wydzielone zasilanie dla sieci strukturalnej
 • Sieć RTV
 • Okablowanie SSWiN, KD, CCTVBudowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – Etap I na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ul. Turkusowej

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

Zakres prac:

ETAP 1A
 • Przebudowa Linii kablowych 15 kV
 • Tymczasowe obejście kablami SN na czas budowy estakady
 • Oświetlenie uliczne

ETAP 1B
 • Przebudowa sieci 0,4 kV i oświetlenia ulicznego
 • Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji teletechnicznej TP
 • Przebudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej ZWiK

ETAP 1C
 • Przebudowa i zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego
 • Linia kablowa zasilająca 1kV do zasilania stacji prostownikowych i stacji transformatorowych. Linie kablowe 0,4kV do zasilania przystanków, przepompowni wód opadowych, stacji prostownikowych oraz budowa stacji transformatorowych
 • Przebudowa sieci kanalizacji teletechnicznych
 • Oświetlenie i instalacje elektryczne
 • Konstrukcja osłonowa dla linii zasilającej 15kV
 • Kanalizacja kablowa - roboty montażowe

GSWtechSzybowcowa 51, Szczecin woj. zachodniopomorskie+48 505 84 84 56