Usługi niskoprądowe


Instalacje niskoprądowe są nieodzownym elementem współczesnego budownictwa. Firma DLL Service projektuje oraz realizuje systemy niskoprądowe z zakresu: 

 • Systemy okablowania strukturalnego – to instalacje niskoprądowe umożliwiające transmisję dużych pakietów informacji. Realizowane są w oparciu o instalacje miedziane oraz światłowodowe
 • Systemy zarządzania instalacjami BMS (ang. Building Management Systems), jako systemy nadzoru i sterowania integrują różne podsystemy (np. klimatyzacji, czy wentylacji), urządzenia i sterowniki automatyki w celu optymalizacji ich pracy. Ich zastosowanie obniża koszty eksploatacji, zwiększa komfort i standard obiektu, podnosi poziom bezpieczeństwa oraz ułatwia rozliczenia najemców. 
 • Systemy DSO mogące łączyć funkcje systemu bezpieczeństwa z nagłośnieniem obiektu, wykorzystywanym do odtwarzania muzyki i treści reklamowych (np. w centrach handlowych). W przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego zarządzanie systemem DSO przejmowane jest przez system sygnalizacji pożaru, który generuje polecenie rozpoczęcia nadawania przez DSO komunikatów o niebezpieczeństwie, ewakuacji i działaniach ratunkowych. 
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu, których zadaniem jest zabezpieczenie obiektu i jego otoczenia przed nieuprawnioną ingerencją z zewnątrz. Systemy te zbudowane są z centrali sterującej oraz z szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych. Konfiguracja systemu SSWiN dobierana jest adekwatnie do wymogów wynikających z rodzaju obiektu. 
 • Systemy kontroli dostępu, które umożliwiają monitorowanie i zarzadzanie ruchem osób i pojazdów na terenie obiektu, elastyczne nadawanie uprawnień zdefiniowanej grupie osób do dostępu do poszczególnych stref w obiekcie. Może być wykorzystywany jako system rejestracji czasu pracy, system kontroli pojazdów, czy system rozliczeń bezgotówkowych.
 • Systemy telewizji dozorowej CCTV (ang. Closed-circuit television) służą do ciągłego monitorowania chronionych obiektów i ich otoczenia. Zapisy monitoringu dostępne są w trybie on-line, a także archiwizowane przez okres wymagany przez użytkownika.
 • Systemy wczesnej detekcji dymu – wykorzystywane są do ochrony miejsc wymagających podwyższonych standardów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Praca tych systemów polega na zasysaniu i analizie powietrza z pomieszczenia i w przypadku wykrycia pierwszych oznak zagrożenia pożarowego, natychmiast wysyła sygnał alarmowy do centrali sterującej. Dzięki temu pożar zostaje wykryty zanim zaistnieje konieczność aktywowania systemów gaszenia.
 • Systemy wentylacji i oddymiania – pozwalają na zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych poprzez uregulowane odprowadzenie z obiektu dymu i wysokiej temperatury. W przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego zarzadzanie systemem oddymiania przejmowane jest przez system sygnalizacji pożaru. 
 • Systemy sygnalizacji pożaru – służą do wczesnego wykrywania i lokalizacji źródła zagrożenia pożarowego. W systemach tych wykorzystywane są centrale mikroprocesorowe odporne na zakłócenia elektromagnetyczne oraz czujki od najprostszych optycznych poprzez temperaturowe po najbardziej zaawansowane czujki multisensorowe. W przypadku zagrożenia pożarowego przejmuje kontrolę na innymi systemami budynkowymi jak: windy, wentylacja, kontrola dostępu, wyjścia ewakuacyjne, oświetlenie, DSO. 
 • Systemy gaszenia gazem stosowane są we wszelkich obiektach, w których użycie wody jako medium gaszenia mogłoby spowodować nieodwracalne straty. W systemach tych stosuje się różne mieszanki gazów, w zależności od rodzaju zabezpieczanego obiektu. Gazy te nie stwarzają zagrożenia dla ludzi i są po użyciu usuwane poprzez system wentylacyjne.

Wszystkie systemy niskoprądowe są certyfikowane oraz objęte gwarancją przez firmę DLL Service. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi zrealizowanymi projektami oraz referencjami. W ten sposób mogą Państwo się przekonać o wysokim profesjonalizmie firmy DLL Service.

Przykładowe realizacje z zakresu usług niskoprądowych:

 • Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie przy ulicy Korsarzy 34 – etap 1
 • Przebudowa III piętra pawilonu 2F na potrzeby Oddziału i Poradni Hematologii na terenie SPS ZOZ „Zdroje”
 • Budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów sanitarnych, zlokalizowanego na terenach przyszpitalnych, umożliwiającego przyjmowanie pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szczecinie
GSWtechSzybowcowa 51, Szczecin woj. zachodniopomorskie+48 505 84 84 56