Projekty zrealizowane


Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej w Teatrze Kameralnym przy Bramie Portowej w Szczecinie.

Inwestor: Szczecińskie Stowarzyszenie Przyjaciół SztukiRealizacja etapu I zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Łącznej i Kukułeczki w Szczecinie w zakresie: budowy dwóch budynków mieszkalnych Nr 1 i Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

Inwestor: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Zakres prac:

 • Wykonanie robót elektrycznych wewnętrznych w budynku nr 1 i 2:
  • Konstrukcje wsporcze,
  • Kable zasilające,
  • Rozdzielnie,
  • Instalacja multimedialna,
  • Instalacja domofonowa,
  • Instalacja elektryczna w części administracyjnej,
  • Instalacja elektryczna boksów garażowych,
  • Instalacja elektryczna w mieszkaniach,
  • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych,
 • Kanalizacja teletechniczna
 • Oświetlenie zewnętrzne
Wykonanie instalacji elektrycznych wysoko i niskroprądowych napowierzchni "Netto II" zlokalizowanej w budynku C: BBP w Szczecinie

Inwestor: BBPark spółka z o.o.

Zakres prac:

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje SAP
 • Instalacje DSO
 • Instalacje LANMontaż iluminacji świetlnej w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

Zakres prac:

 • Kompleksowe i kompletne wykonanie Robót dla Przedsięwzięcia Inwestycyjnego w zakresie polegające na wykonaniu iluminacji LED elewacji budynku Filharmonii zgodnie z Projektem Wykonawczym Iluminacji Elewacji obejmująca m.in.:
  • Montaż elementów oświetlenia LED elewacji w technologii DOT XL 3
  • Dostawa i wykonanie instalacji zasilająco sterującej elewacji
  • Przeprowadzenie uruchomień, prób, testów i regulacji, odbiorów technicznych instalacji, wraz z dokonaniem pomiarów sprawdzających
  • Nadzór własnego Kierownika robót nad pracą instalacji
  • Trwałe oznakowanie instalacji
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji podwykonawczej
  • Trwałe oznakowanie instalacji
  • Wykonanie zabezpieczeń p.poż przejść własnych instalacji przez przegrody budowlane


Przebudowa III piętra pawilonu 2F na potrzeby Oddziału i Poradni Hematologii na terenie SPS ZOZ „Zdroje”

Inwestor: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”.

Zakres prac:

 • Instalacje elektryczne i niskoprądowe.Połączenia światłowodowe urządzeń służących do sczytywania parametrów „Zielonej Energii” na Farmie Wiatrowej „Pawłowo”

Inwestor: EDPR Renováveis


Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej

Inwestor: Poczta Polska Spółka Akcyjna

Zakres prac:

 • Wykonanie sieci strukturalnej instalacji komputerowej RJ-45
 • Montaż szaf dystrybucyjnych
 • Budowa traktów światłowodowych


Budowa sieci teleinformatycznej na terenie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO budynku biurowym z salą audytoryjną – zadanie „KORPUS”

Inwestor: RZI Szczecin

Zakres prac:

 • Wybudowanie kanalizacji teletechnicznej
 • Serwerowni
 • Sieci strukturalnej kategorii 63
 • Wydzielone zasilanie dla sieci strukturalnej
 • Okablowanie SAP
 • Sieć RTV
 • Okablowanie SSWiN, KD, CCTV`


Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany wraz z gospodarką osadową w Szczecinie

Inwestor: ZWiK Szczecin

Zakres prac:

 • Wykonanie sieci strukturalnej kategorii 6e
 • Wydzielone zasilanie dla sieci strukturalnej
 • Wykonanie kanalizacji kablowej
 • Wykonanie okablowania systemów SSWiN, SKT i TVu
 • Wykonanie okablowania systemu SAP
 • Wykonanie sieci okablowania strukturalnego
 • Wyposażenie serwerowni


Budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów sanitarnych, zlokalizowanego na terenach przyszpitalnych, umożliwiającego przyjmowanie pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szczecinie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakres prac:

 • Instalacje elektryczne
 • Telewizja dozorowa
 • Oświetlenie przeszkodowe


Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka zmiana funkcji pawilonu 2B – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

Inwestor: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

Zakres prac:

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej
 • Serwerowni
 • Sieci światłowodowej i telefonicznej
 • Sieci strukturalnej kat 6A
 • Instalacji SAP


Instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wraz z modernizacją systemu cieplnego S.S.R. „GRYFIA” SA

Inwestor: Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” Spółka Akcyjna

Zakres prac:

 • Budowa sieci teleinformatycznej
 • Budowa traktów światłowodowych
 • Rozbudowa serwerowni
 • Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń aktywnych


Roboty budowlanej, pomiarowe i konserwacyjne w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznych i światłowodowych

Inwestor: PROKOM Software


Remont budynku Specjalistycznej Przechodni Przyklinicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie, ul Unii Lubelskiej 1

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakres prac:

 • Budowa sieci strukturalnej kat 6
 • Wyposażenie serwerowni
 • Budowa sieci światłowodowej i telefonicznej


Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku „F” na medyczne laboratorium diagnostyczne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie, ul Unii Lubelskiej 1

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakres prac:

 • Budowa sieci strukturalnej kat 5e
 • Instalacji elektrycznej
 • Instalacji kablowej
 • Serwerowni


Budowa instalacji teleinformatycznej i elektrycznej


Zakres prac:

 • Budowa instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci komputerowej i telefonicznej, składającej się z 336 podwójnych gniazd RJ-45 kategorii 6.,
 • Budowa wydzielonej instalacji elektrycznej zasilającej punkt dystrybucyjny sieci komputerowej oraz gniazd wtykowych wchodzących w skład 336 Punktów Elektryczno-Logicznych (PEL)


System łączności dosyłowej SDH

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

Zakres prac:

 • Projekt „Dołowego systemu transmisji światłowodowej typu FOX515” w części telekomunikacyjnej
 • Łączenie kabli światłowodowych metodą spawania łukowego
 • Pomiary kabli światłowodowych za pomocą reflektometru optycznego


Instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wraz z modernizacją systemu cieplnego S.S.R. „GRYFIA” SA

Inwestor: Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” Spółka Akcyjna

Zakres prac:

 • Montaż szaf dystrybucyjnych
 • Wykonanie sieci strukturalnej instalacji komputerowej RJ45
 • Wykonanie połączeń światłowodowych


Budowa sieci teleinformatycznej na terenie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO budynku biurowym z salą audytoryjną – zadanie „KORPUS”

Inwestor: RZI Szczecin

Zakres prac:

 • Montaż szaf dystrybucyjnych
 • Wykonanie sieci strukturalnej instalacji komputerowej RJ45
 • Wykonanie połączeń światłowodowych


Budowa sieci teleinformatycznej na terenie zakładów „Kongskilde Polska” w Kutnie

Inwestor: Kongskilde Polska Sp. z. o.o.

Zakres prac:

 • Budowa instalacji teletechnicznej kategorii 6e FTP wraz z wydzielonym zasilanie w nowych pomieszczeniach biurowo-administracyjnych, w nowej hali wraz z zadaszeniem pomiędzy halami
 • Uzupełnienie instalacji teletechnicznej kategorii 6e FTP wraz z wydzielonym zasilaniem w istniejącej hali produkcyjnej
 • Budowa serwerowni
 • Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń aktywnych firmy CISCO


Instalacja sieci strukturalnej w systemie R&M oraz połączenie punktów dystrybucyjnych za pomocą linków światłowodowych w lokalizacji ppup Poczta Polska, ul. Dworcowa 20

Inwestor: Poczta PolskaRozbudowa instalacji elektrycznych

Inwestor: TENZI Spółka z o.o.

Zakres prac:

 • Przeniesienie rozdzielni elektrycznych
 • Prace elektryczne


Oznakowanie i oświetlenie nawigacyjne budowanej przystani jachtowej na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej w Szczecinie

Inwestor: Urząd Miasta w Szczecinie

Zakres prac:

 • Instalacja nocnego oznakowania wejścia do przystani jachtowej (portu)
 • Instalacja dziennego oznakowania wejścia do przystani jachtowej (portu)
 • Instalacja lamp LED na falochronach
 • Instalacja znaków zakazu i ograniczenia


Przebudowa I piętra Pawilonu 2C na potrzeby Oddziału Neurochirurgii SPS ZOZ „Zdroje”

Inwestor: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”.

Zakres prac:

 • Instalacje elektryczne wnętrzowe
 • Badania i pomiary
 • Montaż rozdzielnic
 • Montaż opraw oświetleniowych


Konserwacja i serwis instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w: a) RD Gryfice przy ul. Parkowej 5 b) SE w Morzyczynie przy ul. Energetyków 1

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Sprawdzenie działania centrali pożarowej
 • Sprawdzenie układu zasilania centrali
 • Sprawdzenie stanu podłączenia przewodu ochronnego, zerującego lub uziemiającego z obudową centrali
 • Sprawdzenie ciągłości linii dozorowanych, sygnalizacyjnych i alarmowych
 • Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń liniowych i systemowych
 • Wykonanie testów sprawności elementów sygnalizacyjnych centrali i elementów liniowych zainstalowanych na obiekcie
 • Pomiar i regulacja napięć liniowych
 • Sprawdzenie stanu naładowania baterii akumulatorów oraz oczyszczenie zacisków
 • Sprawdzenie alarmowania przez zadziałania na dowolny element z linii adresowalnej
 • Sprawdzenie poprawnej pracy systemów przez wykonanie próbnych alarmów z czujek i przycisków
 • Wymiana elementów uszkodzonych na elementy sprawne techniczne
 • Wymiana drobnych elementów tj. bezpieczniki, żarówki
 • Czyszczenie rejestratora zdarzeń
 • Wykonanie wizualnej oceny stanu technicznego systemy SAP
 • Dostarczenie „Książki przeglądów technicznych i kontroli systemu alarmu pożarowego


Realizacja etapu I zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Łącznej i Kukułeczki w Szczecinie

Inwestor: GAMLES Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Konstrukcje wsporcze
 • Kable zasilające
 • Rozdzielnie
 • Instalacja multimedialna
 • Instalacja domofonowa
 • Instalacja elektryczna
 • Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze


Modernizacja sieci komputerowej w budynku Centrali

Inwestor: GAMLES Sp. z o.o.Budowa sieci teleinformatycznej w biurach ICT Network

Inwestor: TELESKOP Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Dostawa urządzeń
 • Dostawa i montaż wiązek kablowych
 • Montaż i obustronne podłączenie urządzeń
 • Montaż koryt kablowych


Budowa sieci teleinformatycznej w biurach firmy Teleskop w Kostrzynie nad Odrą ETAP II oraz ETAP III

Inwestor: TELESKOP Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Prace przygotowawcze
 • Okablowanie szkieletowe, światłowodowe
 • Okablowanie strukturalne poziome
 • Zestawienie gniazd końcowych
 • Montaż pośrednich punktów dystrybucji
 • Montaż głównego punktu dystrybucji
 • Pomiary torów transmisyjnych


Realizacja instalacji elektrycznych w obiekcie: Club Fitness Calypso w Szczecinie przy Alei Piastów

Inwestor: Club Fitness Calypso

Zakres prac:

 • Ułożenie tras kablowych
 • Ułożenie okablowania elektrycznego
 • Biały montaż (włączniki, gniazdka)
 • Montaż opraw oświetleniowych
 • Podłączenie rozdzielni elektrycznej


Połączenie światłowodowe między pomieszczeniami HAWE S.A. i ATM S.A. w następujących lokalizacjach:

a) Szkoła Podstawowa w Boleszewie
b) Instytut Techniczny PWSZ w Koninie,
c) L.O. nr 1 w Gnieznie,
d) Spółdzielnia mieszkaniowa „Górczyn” w Gorzowie Wlkp.
e) Stadion OSIR w Pyrzycach
f) Zespół Szkół Publicznych w Mostach, gm. Goleniów
g) Świetlica Wiejska, Ługowina, gm. Resko
h) Państwowa Straż Pożarna, Bytów

Inwestor: ATM S.A.


Budowa linii optotelekomunikacyjnej przebiegającej w relacji rektorat Politechniki Szczecińskiej – Wydział Elektryczny i rektorat – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie

Inwestor: Politechnika Szczecińska

Zakres prac:

 • Dostawa elementów do budowy linii optotelekomunikacyjnej
 • Zaciąganie kabla do drożnej kanalizacji kablowej
 • Udrożnienie kanalizacji kablowej, wykop, rozbiórka i ułożenie kostki brukowej
 • Wykonanie podejścia do budynku
 • Budowa trasy kablowej wewnątrz budynku
 • Wykonanie spawów termicznych z pomiarami


Budowa traktu światłowodowego relacji Elektrownia Dolna Odra – Stacja Krajnik

Inwestor: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

Zakres prac:

 • Demontaż przewodów odgromowych
 • Montaż przewodu OPGW
 • Spawanie włókien światłowodowych
 • Budowa kanalizacji kablowej
 • Dokumentacja projektowa


Rozbudowa instalacji SAP w RD Gryfice

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.Serwis i konserwacja systemów alarmu pożaru w jednostkach organizacyjnych OD Szczecin

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Sprawdzenie działania centrali pożarowej
 • Sprawdzenie układu zasilania centrali
 • Sprawdzenie stanu podłączenia przewodu ochronnego, zerującego lub uziemiającego z obudową centrali
 • Sprawdzenie ciągłości linii dozorowanych, sygnalizacyjnych i alarmowych
 • Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń liniowych i systemowych
 • Wykonanie testów sprawności elementów sygnalizacyjnych centrali i elementów liniowych zainstalowanych na obiekcie
 • Pomiar i regulacja napięć liniowych
 • Sprawdzenie stanu naładowania baterii akumulatorów oraz oczyszczenie zacisków
 • Sprawdzenie alarmowania przez zadziałania na dowolny element z linii adresowalnej
 • Sprawdzenie poprawnej pracy systemów przez wykonanie próbnych alarmów z czujek i przycisków
 • Wymiana elementów uszkodzonych na elementy sprawne techniczne
 • Wymiana drobnych elementów tj. bezpieczniki, żarówki
 • Czyszczenie rejestratora zdarzeń
 • Wykonanie wizualnej oceny stanu technicznego systemy SAP
 • Dostarczenie „Książki przeglądów technicznych i kontroli systemu alarmu pożarowego


Budowa przyłączy teletechnicznych do budynków: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespół Szkół nr 4, Zespół szkół nr 6, Zespół Szkół nr 3, Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

Zakres prac:

 • Budowa rurociągów kablowych
 • Układanie kabli i rurociągów w budynkach
 • Wciąganie światłowodów
 • Montaż kabli światłowodowych
 • Pomiary reflektometryczne i tłumienności
 • Dostawa kabli OTK i urządzeń
 • Zerwanie i odtworzenie nawierzchni


Budowa ośrodka recepcyjno-informatycznego przy ulicy Strzałkowskiej 22 w Szczecinie

Inwestor: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Zakres prac:

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej
 • Budowa instalacji telefonicznej i teleinformatycznej
 • Wyposażenie serwerowni w szafy i urządzenia aktywne
 • Przełączenie sieci w studniach metodą zrównoleglenia
 • Przeniesienie urządzeń z budynku portierni do budynku ORI
 • Pomiary i uruchomienie sieci


Budowa przyłącza światłowodowego w Wałczu

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zakres prac:

 • Przewierty i przeciski
 • Budowa rurociągu kablowego
 • Budowa kabla OTK 24J


Budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów, zlokalizowanego na terenach przyszpitalnych umożliwiającego przyjmowanie pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szczecinie

Inwestor: SPSK nr 1 PAM w Szczecinie

Zakres prac:

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacja sieci strukturalnej
 • Połączenie kablem światłowodowym punktów dystrybucyjnych


Prace elektryczne w Specjalistycznym Szpitalu im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie

Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie

Zakres prac:

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne związane z zasilaniem i podłączeniem paneli gazowo-elektrycznych w salach chorych oraz instalacji przywoławczej w niezbędnym zakresie, pozwalającym na funkcjonowanie starej i nowej instalacji do czasu całkowitego zakończenia remontu
 • Oprzewodowanie instalacji interkomu
 • Zwiększenie ilości punktów odbioru i zmiana konfiguracji sieci strukturalnej


Konserwacja sieci światłowodowej

Inwestor: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Zakres prac:

 • Badanie złącz i adapterów optycznych MSS
 • Sprawdzenie i uporządkowanie pól krosowych MSS (kontrola stanu technicznego)
 • Pomiary torów światłowodowych
 • Kontrola instalacji kablowych MSS
 • Dokumentacja pomiarowa


Roboty budowlano-instalacyjne w zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej szpitala na potrzeby projektu Telemedycyna w Euroregionie Pomerania

Inwestor: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barlinku

Zakres prac:

 • Wykonanie sieci teleinformatycznej
 • Wykonanie połączenia radiowego pomiędzy budynkami
 • Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń sieciowych


Roboty instalacyjno-budowlane

Inwestor: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Zakres prac:

 • Instalacja kabla światłowodowego 24G
 • Instalacja kabla telekomunikacyjnego
 • Instalacja 6 kabli UTP
 • Instalacja rejestratora cyfrowego 8 kanałowego


Wykonanie przyłączy sieci komputerowej w budynku administracyjnym RD Goleniów

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Wykonanie sieci komputowej – 12 przyłączy w pomieszczeniach po byłym mieszkaniu w budynku administracyjnym RD Goleniów


Wykonanie sieci światłowodowej

Inwestor: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne

Zakres prac:

 • Wykonanie instalacji światłowodowej w pomieszczeniach ZCE w Szczecinie


Wykonanie instalacji teleinformatycznej na terenie Carlsberg Polska S. A. Oddział Browar Bosman w Szczecinie

Inwestor: Carlsberg Polska SA

Zakres prac:

 • Wykonanie sieci strukturalnej kat. 5e w budynku zbytu: o 8 podwójnych gniazd kat. 5e w pokoju kierownika działu zbytu o 2 podwójnych gniazd kat. 5e w pokoju obok kierownika zbytu o Usunięcie istniejącego okablowania w pokoju kierownika działu zbytu
 • Pomiary reflektrometryczne kabli światłowodowych
 • Czyszczenie złącz światłowodowych
 • Wykonanie sieci strukturalnej kat. 5e UTP w budynku zbytu, warzelni, budynku administracyjnym oraz rozlewni butelek
 • Wymiana szafek i osprzętu 10” na szafki 19” z osprzętem w Magazynie KEG, Oczyszczalni i Magazynie Butelek
 • Budowa linii optotelekomunikacyjnej między obiektami
 • Wymiana złącz w punktach węzłowych sieci światłowodowej


Budowa sieci komputerowej w budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Inwestor: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

Zakres prac:

 • Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego na 4 kondygnacjach budynku


Przeniesienie punktu węzłowego Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej

Inwestor: Politechnika Szczecińska – Akademickie Centrum Informatyki (ACI)

Zakres prac:

 • Przeniesienie istniejącego punktu węzłowego
 • Instalacja muf hermetycznych
 • Wprowadzenie kabla
 • Wykonanie spawów termicznych włókien
 • Wykonanie pomiarów OTDR


Sporządzenie projektu wykonawczego: „Modernizacja sieci TCP/IP w Elektrowni Szczecin”

Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Zakres prac:

 • Wymiana kabli światłowodowych
 • Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej
 • Przeniesienie niektórych szaf dystrybucyjnych
 • Przebudowa okablowania i zasilania szaf przenoszonych
 • Przebudowa zasilania serwerowni
 • Sporządzenie kosztorysu


Przebudowa trasy optotelekomunikacyjnej na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii – podłączenie budynku Hotelu do nowej sieci

Inwestor: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Zakres prac:

 • Wycięcie kabla światłowodowego
 • Wciągnięcie nowego kabla światłowodowego do kanalizacji teletechnicznej
 • Montaż przełącznicy
 • Spawanie światłowodów
 • Wykonanie pomiarów reflektometrycznych


Wykonanie systemu sieci informatycznej dla Szpitala Powiatowego w Dębnie

Inwestor: Szpital Powiatowy w Dębnie

Zakres prac:

 • Dostawa materiałów
 • Wykonanie sieci systemowej w budynkach Nowym, Starym i Administracji
 • Wykonanie połączeń światłowodowych


Instalacja światłowodowa na potrzeby systemu parkingowego w Galerii Kaskada w Szczecinie

Inwestor: Galeria Kaskada

Zakres prac:

 • Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji światłowodowej na potrzeby systemu parkingowego


Budowa łącza teletransmisyjnego z wykorzystaniem światłowodu dla Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim

Inwestor: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Zakres prac:

 • Łącze teletransmisyjne z wykorzystaniem światłowodu
 • Rozbudowa sieci logicznej i energetycznej


Wykonanie instalacji komputerowej i wydzielonej instalacji zasilającej w budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Inwestor: Sąd Okręgowy w KoszalinieModernizacja sieci strukturalnej w pomieszczeniach Urzędu Pocztowego Międzyzdroje

Inwestor: Poczta Polska Spółka Akcyjna

Zakres prac:

 • Instalacja dodatkowych 16 punktów PEL
 • Zakończenie punktów logicznych w panelu w szafce teleinformatycznej
 • Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych i logicznych
 • Wykonanie dokumentacji


Modernizacja sieci strukturalnej w pomieszczeniach Urzędu Pocztowego Szczecin 44

Inwestor: Poczta Polska Spółka Akcyjna

Zakres prac:

 • Instalacja dodatkowych 8 punktów PEL
 • Zakończenie punktów logicznych w panelu w szafce teleinformatycznej
 • Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych i logicznych
 • Wykonanie dokumentacji


Rozbudowa systemu dostępu i przesyłu informacji elektronicznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Zakres prac:

 • Rozbudowa sieci strukturalnej
 • Rozbudowa wydzielonej sieci energetycznej dla urządzeń komputerowych
 • Pomiary sieci strukturalnej
 • Pomiary ochronne sieci elektrycznej
 • Wykonanie dokumentacji


Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Zespolony w SzczecinieRozbudowa sieci światłowodowej na terenie samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Zespolony w Szczecinie

Zakres prac:

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej wtórnej
 • Instalacja korytek, rurek i szaf
 • Instalacja i zakończenie kabli
 • Pomiary


Instalacje niskoprądowe na obiekcie Fabryka Faymonville w Goleniowie

Inwestor: Faymonville Polska Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Montaż kompletnych instalacji niskoprądowych


Instalacje światłowodowe na obiekcie: wytwórnia sprzętu komunikacyjnego „PZL – Warszawa II” S.A.

Inwestor: Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego „PZL – Warszawa II” S.A.

Zakres prac:

 • Montaż kompletnych instalacji niskoprądowych
 • Spawy światłowodowe
 • Pomiary
 • Prace montażowe


Rozbudowa lokalnej jawnej sieci komputerowej w jednostce wojskowej 1640

Inwestor: Jednostka wojskowa 1640

Zakres prac:

 • Rozbudowa sieci komputerowej
 • Budowa łącza światłowodowego


Budowa kabli telekomunikacyjnych w relacji Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Nowe Ogrody – Szpital Kolejowy ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Gdańsku

Zakres prac:

 • Budowa kanalizacji wtórnej
 • Budowa linii OTK
 • Budowa kabli miedzianych
GSWtechSzybowcowa 51, Szczecin woj. zachodniopomorskie+48 505 84 84 56